Weryfikacja plików

 

Przed przystąpieniem do realizacji zlecenia każdy nadesłany plik jest dokładnie sprawdzany przez naszych grafików. Należy jednak pamiętać, że obowiązek prawidłowego przygotowania pliku do druku leży po twojej stronie.

 

 

Co nasi graficy weryfikują w twoim projekcie:

 

 • czy format wybrany w zamówieniu zgadza się z plikiem;
 • czy ilość stron/zadruk wybrany w zamówieniu zgadza się z plikiem;
 • prawidłowe spady;
 • bezpieczne marginesy;
 • zamiana tekstów na krzywe (dotyczy plików do edycji)
 • orientacja stron – wszystkie strony muszą być w tej samej orientacji co strona pierwsza
 • cięcie specjalne (ploter, sztancowanie);
 • poprawność falcowania – czy teksty nie wchodzą na linię falcowania, grafika sąsiednich łamów nie jest przesunięta względem linii łamania;
 • poprawność bigowania – czy teksty nie wchodzą na linię bigowania, grafika sąsiednich łamów nie jest przesunięta względem linii bigowania;
 • dziurkowanie – czy dziurka jest w odległości nie mniejszej niż 3 mm od linii cięcia formatki, oznaczona widocznym kolorem projekcie;
 • perforacja – wskazanie widoczną linią na projekcie miejsce perforacji.

Nasi graficy posiadają szerokie kompetencje i doświadczenie w zakresie poligrafii. W trakcie sprawdzania pliku mogą zauważyć inne problemy i nieścisłości w złożonym zamówieniu niż wyżej wymienione. W takim przypadku również reagujemy i skonsultujemy z Tobą ewentualny problem pliku.

 

 

Czego nasi graficy nie weryfikują w twoim projekcie:

 

 • treści merytorycznej;
 • literówek;
 • walorów estetycznych nadesłanego projektu;
 • poprawności przygotowania kodów kreskowych i kodów QR, jeśli nie są przedmiotem zamówienia;
 • doboru kolorów, jasności/kontrastu zdjęć.

UWAGA

Projekty przygotowane w trybie kolorów RGB są automatycznie konwertowane do CMYK zgodnie z profilem Coated Fogra 39.